Отворено писмо: Петицията на БХК за образователна интеграция на ромските деца получи подкрепа от 332 граждани и организации

Петицията на Българския хелзинкски комитет за образователна интеграция на ромските деца в българските училища, публикувана в платформата Change.org, събра подкрепата на общо 332 български и чуждестранни граждани и правозащитни организации, включително представители на академчните и журналистическите среди у нас. Резултатите и исканията на петицията бяха изпратени днес в отворено писмо до министъра на образованието и регионалните управления на МОН за всички областти, както и до Националното сдружение на общините в Република България с надеждата, че ще послужат като напомняне за отдавна поетите, но повсеместно неизпълнени ангажименти в тази посока на национално и местно ниво.

Публикуваме пълния текст на писмото тук: 

  

ОТВОРЕНО ПИСМО 

До Красимир Вълчев,
Министър на образованието и науката

С копие до: Регионалните управления на образованието за област Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град, София-регион, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол

И до администрацията на 264 общини в страната чрез Национално сдружение на общините в България

Уважаеми г-н Вълчев,  

Представяме на Вашето внимание, както и на вниманието на всички отговорни институции по въпросите на образованието и включването на всички български деца в образователната система, резултатите от петиция в подкрепа на образователната интеграция на ромските деца в българските училища. Петицията бе проведена в периода 6 януари – 6 март 2020 г. като част от проекта на Българския хелзинкски комитет  „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. В двумесечния период петицията получи подкрепа от 332 български и чуждестранни граждани и неправителствени организации, включително представители на академичната и  журналистическата гилдия в България.     

С настоящото писмо и в приложената към него петиция настояваме отговорните институции в лицето на Министерство на образованието и науката и регионалните му управления, както и местната власт да предприемат спешни действия за десегрегация на ромските деца и за образователната им интеграция в българските училища, какъвто е ангажиментът на българската държава от много години, разписан в поредица документи на най-високо ниво. В пълния текст на приложената петиция предлагаме и конкретни доказано работещи мерки, които вече се прилагат на местно ниво в някои български общини и намираме за удачно да се превърнат в национални политики.   

На отговорните институции по интегрирането на ромските общности в цялата страна на местно и национално ниво, копирани в настоящето отворено писмо, предоставяме и пълния набор от добри примери и практики за успешни модели на интеграция, които са резултат от проучвания в горепосочения проект, достъпни на интернет адрес: readi.bghelsinki.org. Вярваме, че те са приложими и ще бъдат от полза навсякъде, където има административна воля за реални действия за десегрегация на ромите.   

Усилията от страна на държавата и местната власт за десегрегация на образованието на ромските деца и на цялата ромска общност в България са дългоочаквани и крайно необходими. Изразяваме надежда, че настоящото отворено писмо и петиция ще послужат като напомняне за отдавна поетите, но повсеместно неизпълнени ангажименти в тази посока. За целта Ви молим да се запознаете с пълния текст на „Петиция за образователна интеграция на ромските деца в българските училища“ (Приложение №1 към настоящото отворено писмо), както и със списъка на подкрепилите я и коментарите на част от тях за решението им да се включат (Приложение №2).          

11 март 2020 г., София   

С уважение: Красимир Кънев, 
Председател на Българския хелзинкски комитет