Писмо до Цецка Цачева с искане Народното събрание да излезе със специална, осъждаща публикациите, декларация

София, 6 януари 2011 г.

ДО ГОСПОЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Уважаема госпожо Цачева,

Обръщам се към Вас във връзка с действията на един народен представител от 41-вото Народно събрание, г-н Волен Сидеров, лидер на ПП Атака и председател на парламентарната група на тази партия. В края на миналата година г-н Сидеров преиздаде две свои книги – „Бумерангът на злото” и „Властта на Мамона”. Те са образци на антисемитска пропаганда, недопустима в съвременните европейски общества. В новите издания някои от най-вирулентните антиеврейски формулировки са променени. Така например системното избиване на евреите от нацистите, което в изданието на „Бумерангът на злото” от 2002 г. бе наречено „голямата измама, наречена холокост” (с. 169), сега е наречено „сюжетът, наречен холокост” (с. 168). Докато в изданието на „Бумерангът на злото” от 2002 г. се говори за легендата за холокоста” (с. 171), в новото издание става дума за „историята за холокоста” (с. 170). Тази промяна на някои фрази обаче не променя същността и внушението на двете публикации. А то е, че евреите са грабители на християнските народи („навсякъде в европейския континент евреите влизали под кожата на владетелите, подтиквали ги към войни и катаклизми, за да изпаднат в остра нужда от пари” – с. 58 на „Властта на Мамона”); световни поробители („да поробват другите народи е висша цел на еврействащия световен елит от векове” – с. 156 на „Бумерангът на злото”); убийци на православните християнски народи („геноцидът срещу руския, българския и другите православни народи бе провеждан под прякото ръководство на талмудическите западни кръгове, начело с фамилията Родшилд” – с. 135 на „Властта на Мамона”); богоборци и съюзници на дявола („от отхвърлянето на Бога до договарянето с врага Му” – с. 122 на „Бумерангът на злото”).
Според г-н Сидеров евреите стоят зад повечето от онова, което му се представя като най-големите злини в историята на човечеството: хуманизма, капитализма, комунизма, революциите, масовите убийства, безбожието, моралната деградация. Това, че холокостът е наречен от автора „сюжет”, а не „измама” не пречи той да бъде представен така, както бе представен и в предишните издания – като лъжа, изфабрикувана от американците, които са управлявани от еврейския капитал („Днес Юдея се нарича САЩ” – с. 194 на „Бумерангът на злото”). Наред с евреите, в публикациите на г-н Сидеров са оклеветени и други религиозни общности – например протестантите и католиците („Папството в ново време е конкурент на ‘Коза ностра’” – с. 65 на „Властта на Мамона”).

Уважаема госпожо Цачева,

Преиздаването на крайно антисемитските и подстрекателски книги „Бумерангът на злото” и „Властта на Мамона” от народен представител и председател на парламентарна група е грозно петно върху българския парламент, което той не бива да отмине с мълчание. То е още по-нетърпимо на фона на приетото Рамково решение 2008/913/ПВР на Европейския Съвет от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право. Рамковото решение изисква налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции срещу публичното подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на такава група, определена по раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, както и в случай, че подобни деяния са извършени чрез публично разпространение или раздаване на документи или други материали. В обхвата на тези деяния се включва също така и публичното оправдаване, отричане или грубото омаловажаване на престъпления на геноцид, какъвто без съмнение е холокостът на евреите по време на Втората световна война. Рамковото решение изисква подобни деяния да се наказват с наказателни санкции поне от една до три години лишаване от свобода, а расистките и ксенофобските мотиви да се вземат под внимание като утежняващо наказателната отговорност обстоятелство.

В тази връзка ви молим да внесете предложение Народното събрание да излезе със специална декларация относно антисемитските публикации на Волен Сидеров.

С уважение,

Красимир Кънев,
Председател на БХК