ВКБООН апелира за защита и солидарност към бежанците в България в Световния ден на бежанеца

СОФИЯ, България, 20 юни 2017г. – По повод Световния ден на бежанеца, ВКБООН апелира лидерите и гражданите на България да защитят и приемат бежанците вместо да ги дискриминират.

„България има дълга традиция на гостоприемство, а мъжете, жените и децата принудени да напуснат домовете си в следствие на война и насилие повече от всякога имат нужда от безопасност и защита,” каза Представителя на ВКБООН в България, Матайс льо Рут. „Бежанците не са заплаха. Те са хора също като нас, но бягат от война, насилие и преследване. Трябва да им протегнем ръка вместо да строим стени помежду си.”

ВКБООН призовава българските власти да:

  • Подобрят условията в регистрационно-приемателните центрове.
  • Осигурят на достъп на всички лица търсещи закрила до справедливи и целесъобразни процедури по предоставяне на убежище.
  • Прекратят задържането на всички деца бежанци и мигранти и техните семейства.
  • Предоставят  на специализирана помощ на деца мигранти и бежанци, особено на тези, пристигащи в България сами. Това включва създаването на алтернативни възможности за грижа, където децата да живеят безопасно с достъп до адекватна медицинска и психо-социална грижа и правна помощ.
  • Осигурят на достъп до образование на всяко дете бежанец или мигрант.

“Изкореняването на езика на омразата и ксенофобията също трябва да са приоритет за България,” каза г-н льо Рут. “Много от решенията са в нашите ръце. Всеки един от нас може да помогне – можем да отделим време, да дарим пари или да се сприятелим с някой бежанец. Всяко едно действие е от значение.”

Той също призова лидерите по целия свят да “насочат вниманието си към първопричините, принуждаващи хората да напуснат домовете си, включително конфликти, бедност и насилие.“ 

Половината от 22.5-те милиона бежанци по света днес идват от три държави: Сирия, Афганистан и Южен Судан. Около 84% от бежанците са приети от страни с ниски и средни доходи. Само три държави – Турция, Пакистан и Ливан – дават подслон на повече от 5 милиона бежанци.

Повече от половината бежанци в световен мащаб са деца. Досега през 2017г., 1 800 лица са потърсии закрила в България , сред които 190 са непридружени деца.

Всяка година на 20ти юни светът отбелязва Деня на бежанеца. Ден, в който се признават куража, издръжливостта и приноса на бежанците по света. Ден, в който обществото си напомня, че трябва да загърби дискриминацията и да протегне ръка на бежанците в знак на  приемане и подкрепа.