Програмиране и администрация

Програмата е ангажирана с фондонабирането за дейностите на БХК и осигуряването на различни други ресурси на програмите на комитета.