Промяна на знаците: медии и религия

Автори:
    Юлиана Методиева, Снежана Попова, Мария Дееничина, Светлана Божилова

Изследването "Медии и религия" обхваща периода 1 септември 1995 - 1 септември 1996 г. негов обект стават четири водещи по тираж независими всекидневника - "Труд", "24 часа", "Континент" и "Стандарт", както и седмичникът с най-голяма аудитория "168 часа" и в. "Зора", едно издание, което преди да се назове национален седмичник бе откровено свързано с тиражирането на националистически идеи.

Предмет на изучаване са два типа текстове - такива, в които религиозната тема не е център, но които по един или друг начин я засягат в актуален план или оценъчно (регистрирани са 1976 единици), и други, пряко посветени на проблематиката, при които обвързаността с религиозната тема е фиксирана още в заглавието (1201 единици).

Чрез различни професионални и съдържателни показатели са търсени същностни характеристики на медийната действителност на религиозната тема, социалният и политически климат, в който битува тази проблематика в България, характерни особености при конституирането на образите на различните вероизповедания.

Използваният контентаналитичен метод дава възможност за обективно заснемане на съдържанието на текстовете, както и възможност за полагането им в конкретен социален религиозен контекст.