Правна защита на обвиняеми и подсъдими в наказателното производство и нейният ефект

През 1998 г. Българският хелзинкски комитет започна реализацията на проект за създаване на Комисия за правна помощ, който включваше изследване на текущото положение с адвокатската защита и нейния ефект в наказателния процес на Република България. Средства за осъществяване на проекта бяха любезно предоставени от Фондация "Отворено общество" — София. Изследването е първа фаза от по-мащабен проект за изграждане на система на адвокатска помощ за бедните обвиняеми и подсъдими.