Етническата преса в България

Автори:
    Михаил Иванов, Емил Коен

Проучване на печатни издания на етнически малцинства в България.