Годишен доклад за производството за предоставяне на международна закрила в България за 2023 г.

Автори:
    Програма за правна защита на бежанци и мигранти

Настоящият годишен доклад се основава на наблюдение, насочено върху институционалната уредба и фактическото взаимодействие между различните държавни органи, както и върху правните и практически стандарти за провеждане на производствата за предоставяне на убежище, международна закрила под формата на бежански или хуманитарен статут, уредени в Закона за убежището и бежанците, както и тяхното съответствие с принципите на международната закрила и общите правни стандарти в областта на убежището на Европейския съюз (acquis communautaire).