Алтернативен доклад на НПО за напредъка на България в процеса на присъединяване към ЕС

Настоящият доклад беше разработен от коалиция неправителствени организации в България, специализирани в областта на социалната политика и защитата на правата на човека. Той разглежда редица проблеми, които бяха включени в Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г. за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които трява да бъдат включени в предстоящия Редовен доклад на Европейската комисия за 2004, очакван в началото на . октомври 2004.

Докладът има за цел да допринесе за изясняване на основни въпроси, свързани с приближаването на България към членство в ЕС като предлага цялостен преглед на постиженията в социалната сфера, въз основа на местния опит и задълбочени проучвания на територията на цяла България.