Алтернативен доклад за изпълнението на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства в България

Този алтернативен доклад на Българския хелзинкски комитет (БХК) представлява критичен анализ на доклада изготвен и предаден от българското правителство (оттук нататък “правителствения доклад”) съгласно чл. 25, параграф 1 на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Докладът се основава на повече от 10-годишния изследователски опит на БХК в областта на човешките права в България, както и на информация, предоставена от други неправителствени организации (НПО) и изследователски институции. Целта на този алтернативен доклад е да оцени обективно правителствения доклад, но и в същото време да анализира слабостите му, избягвайки ненужни повторения. Алтернативният доклад следва структурата на правителствения доклад, като се опира и на няколко материала, приложени към и част от алтернативния доклад. През септември 1999 г. БХК публикува доклад, който анализираше как България изпълнява своите задължение по Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. В този смисъл, настоящият алтернативен доклад е продължение на доклада от 1999 г.