ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ БЪЛГАРИЯ 2023

Автори:
    Българския хелзинкски комитет

Този доклад е изготвен въз основа на мониторинг, изпълняван от Български хелзинкски комитет чрез регулярно наблюдение на границите и интервюта с лица, търсещи международна закрила. Констатациите, заключенията и твърденията, представени в този доклад, произхождат единствено от Българския хелзинкски комитет.