Българско и международно законодателство, свързано с хомосексуалните лица

Автори:
    Бойко Боев

Настоящето изследване на българското и световното законодателство по отношение на хомосексуалните лица е първото по рода си в нашата страна. Негов автор е Бойко Боев, адвокат в Български хелзинкски комитет.

Целта на изследването е както образователна, така и даването на идеи за бъдещо реформиране на националното законодателство за гарантиране на равнопоставеността на гражданите, независимо от тяхната сексуална ориентация и борбата с нетолерантността в обществото.

Изследването е първа част от проект "Човешки права за хомосексуалните, бисексуалните и транссексуалните хора в България", който стартира през м. май 2001 г. Проектът осъществява съвместно от БХК и Българската гей и лесбийска организация "Джемини".

Изследването стана възможно благодарение на финансовата помощ от холандската организация St. Fonds de Trut.

Авторът благодари на Георги Митрев за редактирането на текста.