Дискриминацията и защитата от дискриминация в нагласите на мнозинството и сред уязвимите групи в България

Автори:
    д-р Красимир Кънев

Изследване на БХК на дискриминационните практики, на нагласите към дискриминиране сред мнозинството, както и на усещанията, преживяванията и действията по отношение на дискриминацията сред уязвимите групи. Изследването, проведено в периода септември – декември 2008 г., проследява обхвата и дълбочината на проблема с дискриминацията, от гледната точка на онези, които законът е призван да защити.