Добри практики по осъществяване на законите за равенство в Обединеното Кралство

Автори:
    Димитрина Петрова

Статия представя примери на добри практики по прилагането на правото на равенство в Обединеното Кралство. Статията представя законодателството и практиката по прилагането му от съдилищата, както и някои добри практики, осигуряващи правото на недискриминация и осъществяващи по-общите цели за движение към правото на равенство, разбрано като отиващо отвъд правото на недискриминация.