Документиране на епидемията от морбили в гр. Сливен

Автори:
    Георги Банков, Емил Коен, Диана Димитрова

В края на октомври и началото на ноември екип на БХК посети град Сливен, за да проучи протичането на разразилата се от края на ноември 2009 до началото на март 2010 г. епидемия от морбили, засегнала единствено ромското гето „Надежда” и селата около града, в които има голям дял ромско население. Освен това цел на изследването бе да се види дали има нарушени основни човешки и здравни права на засегнатото население. Изследователският екип, който извърши посещението включваше д-р Георги Банков, Емил Коен и мед. сестра Диана Димитрова. Във формулирането на методологията на изследването и в оценката на фактите участва Красимир Кънев.