Достъпът до защита в системата на наказателно правосъдие в България

На този фон настоящото изследване си поставя една ограничена цел – да изследва достъпа до правосъдие по наказателни дела в България чрез изследване на достъпа до адвокатска защита и на качеството на адвокатската защита. През 2001 – 2002 г. Български хелзинкски комитет предприе изследване, което включи два компонента: проучване на наличните статистически данни и организиране на две теренни проучвания. Изследването обхвана системата на наказателното правосъдие преди всичко заради по-строгите изисквания, които международното право по правата на човека отправя към страните относно осигуряването на ефективен достъп до адвокатска защита в нея, за разлика от системата на гражданското правосъдие.