Наръчник за борба с домашното насилие

Целта на този наръчник е да изпълни някои от препоръките на Комитета. Публикацията е насочена към полицейски служители, които работят по случаи на домашно насилие и целта му е да повиши капацитета им в областта чрез споделяне на добри практики от нидерландския опит. Този наръчник е част от по-голям проект, чиято цел е да насърчи политическата воля за въвеждане на по-широки законодателни и практически мерки за борба с основаното на пола насилие, както и да създаде обществена нетърпимост към него. Публикацията е създадена от нидерландската полиция в сътрудничество с Българския хелзинкски комитет, като по покана на БХК полицията споделя добри практики от работата си по случаи на домашно насилие над жени и деца.