Годишен доклад за наблюдение на границите за 2017 г.: Достъп до територия и международна закрила

Тристранният меморандум за разбирателство относно условията за взаимно сътрудничество и координация в подкрепа на достъпа на лица, търсещи закрила на територията и процедурата за предоставяне на закрила, бе подписан на 14 април 2010 г. от ВКБООН, БХК и ГДГП към МВР. Меморандумът определя механизмите за координация и сътрудничество за наблюдение и подкрепа на лицата, които търсят достъп до територията и процедурите за предоставяне на убежище в Република България.

Тристранната работна група (ТРГ), съставена от представители на ВКБООН, БХК и ГДГП, е създадена, за да контролира изпълнението на Меморандума за разбирателство и да предоставя анализ на докладите за наблюдение на границите, като взема предвид основната отговорност на държавата за осигуряване на достъп до територията на лицата, нуждаещи се от международна закрила и процедура за предоставяне на убежище, в съответствие с поетите задължения, съгласно международното законодателство за бежанците. Тристранната работна група провежда най-малко три редовни заседания годишно.

Този доклад е изготвен в съответствие с Чл.4.2, раздел IV от Вътрешния Процедурен Правилник на ТРГ.