Годишен доклад за наблюдение на границите за 2019 г.: Достъп до територия и международна закрила

Тристранната работна група (ТРГ), съставена от представители на ВКБООН, БХК и ГДГП, е създадена, за да контролира изпълнението на Меморандума и да изготвя анализ на докладите за наблюдение на границите, като отчита основната отговорност на държавата за осигуряване на достъп на лицата, нуждаещи се от международна закрила, до територията и процедурата за предоставяне на закрила в съответствие със задълженията й по силата на международното бежанско право. ТРГ провежда най-малко три редовни срещи годишно.

Този доклад е изготвен в съответствие с чл.4.2, раздел IV от Вътрешния правилник на ТРГ.