Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на статут в Република България

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.2.8(5) от Споразумението между Представителството на ВКБООН в София и Български хелзинкски комитет от 02.02.2012г. и съгласно чл.3, ал.2 от Закона за убежището и бежанците.