Правата на човека в България през 2022 г.

Автори:
    Адела Качаунова, Анета Генова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Велислав Ковачев, Диана Драгиева, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир Кънев, Надежда Цекулова, Мария Янакиева, Радослав Стоянов, Славка Кукова

2022-ра бе година на политическа нестабилност в България. Краткият живот на редовното правителство на Кирил Петков, сериозните предизвикателства, пред които то бе изправено в резултат на агресията на Русия срещу Украйна, както и липсата на функциониращ парламент след 2 август направиха правата на човека странична тема в българската политика. Назначените преди и след парламентарните избори служебни правителства бяха с ограничен мандат и не предприеха значими инициативи в сферата на правата на човека. Дори когато имаха възможност при двукратните изменения на Изборния кодекс през годината, депутатите бяха съсредоточени основно върху собствените си политически интереси и загърбиха изцяло препоръките на международните органи, както и осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България и не предприеха никакви законодателни реформи, за да се съобразят с тях.