Правата на човека в България през 2023 г.

Автори:
    Адела Качаунова, Анета Генова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Бояна Иванова, Диана Драгиева, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир Кънев, Меглена Антонова, Надежда Цекулова, Радослав Стоянов

Годишният доклад за правата на човека в България на Българския хелзинкски комитет се публикува ежегодно от 1994 г. насам. Той съдържа някои от по-значимите наблюдения на екипа на организацията за отминалата година.