Изследване на правата на мигрантите в България

Докладът разглежда действащата в България правна уредба и миграционни политики за да установи дали не съществува подобно изместване на баланса между интереса на държавата да осъществява контрол по своите граници и на територията на страната, и правото на на свободно движение и установяване на всеки индивид прокламирано в чл. 13 на Всеобщата декларация за правата на човека.