Как да гарантираме правата на децата в конфликт със закона? Ръководство за държавите, членки на ЕС

Автори:
    Беноа Ван Кейрсбилк, Марине Браун и Миа Мали

Това ръководство беше изготвено от Марине Браун, експерт по детско правосъдие, която е и координатор на проекта „Моят адвокат, моите права“ и Миа Мали, помощник по детско правосъдие, под ръководството на Беноа Ван Кейрсбилк, директор на Международна защита за децата (DCI)-Белгия и бивш президент на DCI-International. Членовете на екипа на DCI-Белгия също значително допринесоха за разработването и изготвянето на настоящото ръководство, по-специално Орели Карре и Жулиан Лафиньор. Разработването на това ръководство беше подкрепено от експертния опит на десетте партньори и асоциирани партньори от цяла Европа, както и от петимата експерти по проекта „Моят адвокат, моите права“, финансиран от ЕС.