Как да защитаваме дете в конфликт със закона? Практически наръчник за адвокати

Автори:
    Марине Браун, Миа Мали, Беноа Ван Кейрсбилк

Настоящият Практически наръчник беше изготвен от Марине Браун, експерт по детско правосъдие, която е и координатор на проекта „Моят адвокат, моите права“ и Миа Мали, помощник по детско правосъдие, под ръководството на Беноа Ван Кейрсбилк, директор на Международна защита за децата (DCI)-Белгия и бивш президент на DCIInternational. Членовете на екипа на DCI-Белгия също значително допринесоха за разработването и изготвянето на настоящия Наръчник, по-специално Аурели Карре и Жулиан Лафиньор. Разработването на този Наръчник беше подкрепено от експертния опит на десетте партньори и асоциирани партньори от цяла Европа, както и от петимата експерти по проекта „Моят адвокат, моите права“, финансиран от ЕС.