Как се стигна до изменението на наказателната отговорност на журналисти за обида и клевета

Проследяването на факторите, които способстваха за приемането на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, обнародван на 17 март 2000 година в брой 21 на "Държавен вестник", разкрива участието на различни по своя характер групи за натиск върху правителството и Народното събрание. От друга страна, усилията на защитниците на свободата на изразяване доведоха до определени събития, които могат да бъдат проследени през годините от 1997 до началото на 2000.