Кризисните центрове за деца в България – между социалната услуга и институцията

Автори:
    Елица Гергинова, Станимир Петров, д-р Красимир Кънев

Настоящият доклад на БХК изследва законодателството и практиката, свързани с дейността на кризисните центрове за деца в България, настаняването в които е нова социална услуга за жертви на насилие и трафик. Целта на доклада е да анализира функционирането на кризисните центрове за деца през призмата на международните стандарти за правата на детето, чиито основен постулат, залегнал в Конвенцията на ООН за правата на детето, е действие в съответствие с най-добрия интерес на детето. Докладът прави опит да даде отговор на въпроса дали кризисните центрове предлагат най-добрата грижа за жертвите на насилие и трафик, постигат ли те целите си и позитивен ли е ефектът за децата след ползването на тази социална услуга.

Наблюдението на 12-те кризисни центъра в страната бе проведено през периода октомври 2010 – май 2011 г. от Елица Гергинова и Станимир Петров. В края на настоящия доклад БХК отправя препоръки, които се основават на установените в хода на наблюдението недостатъци и нарушения на правата на децата, настанени в кризисни центрове.