Международни стандарти за третиране на лишените от свобода

Един от основните принципи на Европейските правила за затворите е: "Тези правила трябва да бъдат на разположение на затворническата администрация на съответния национален език". С това Съветът на Европа иска да подчертае значението на международните стандарти за третиране на лишените от свобода в практиката и значението на тяхното усвояване от хората, които общуват всекидневно с лишените от свобода.

От този принцип се ръководи и Българският хелзинкски комитет при съставянето на настоящия наръчник. Той съдържа подбор на международни стандарти за третиране на лишените от свобода и е предназначен за служители в българските пенитенциарни учреждения. Тези стандарти са подредени в рубрики, които третират различни аспекти на сложния комплекс от взаимоотношения между обществото, държавните институции, затворническата администрация и лишените от свобода.