Наркотици, престъпления и наказания. Ефективни ли са мерките срещу наркоразпространението в България?

Автори:
    Станимир Петров, Йорданка Бекирска, адв. Даниела Фъртунова, Полина Русинова, адв. Kалин Ангелов, Красимир Кънев

Настоящото изследване на БХК си постави за задача да даде отговор на въпроса как съдебната система и другите правоприлагащи органи в Република България водят борба срещу престъпленията, свързани с наркотици. За целта бе необходимо да се извърши наблюдение на наказателното производство във всеки един от етапите, през които преминава борбата срещу наркотиците – от момента на задържането до крайния резултат от тази борба – съдебните санкции по отношение на наркопрестъпленията.

Работата “на терен” продължи четири месеца, през които изследователите на БХК посетиха 10 затвора и 5 затворнически общежития и проведоха подробни интервюта по предварително изготвен въпросник с общо 346 лица, осъдени за престъпления, свързани с наркотични вещества. В резултат на това бе натрупана огромна база данни за всички процесуални действия спрямо уличените лица от момента на задържането им до влизане на присъдите в сила и дори за пребиваването им в затвора.

Втората основна дейност, свързана с наблюдение на съдебни дела за наркопрестъпления, започна от третия месец от времетраенето на проекта и продължи до последния месец.

Към дейностите по проекта бе включено и изготвяне на становище по подготвяния от Министерството на правосъдието Закон за амнистията. В първоначалния текст на проектозакона бе включен текст за частично освобождаване от изтърпяване на наложените наказания за осъдени по чл. 354а НК. Със своето становище БХК също зае позиция в този смисъл (виж Глава 4 от доклада). В окончателния проект, внесен в Народното събрание, такъв текст обаче не фигурираше.