Пет години по-късно: Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България

Автори:
    Десислава Симеонова, Емил Коен, Юлиана Методиева, Красимир Кънев, Живко Георгиев, Йосиф Нунев, Офелия Крумова

През 2002 г. БХК направи оценка на неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България. По това време в страната функционираха шест такива проекта, които се осъществяваха от местни ромски неправителствени организации и се подкрепяха от Програмата за ромско участие на Институт „Отворено общество“, Будапеща. Целта на тези проекти бе и продължава да бъде интегриране на образованието на ромските деца с това на българските им връстници в едни и същи училища чрез извеждането им от училищата и детските градини на ромските гета и записването им в общински училища извън тях.

Пет години по-късно БХК прави нова оценка, финансирана от основния донор на тези проекти, Програмата за ромско участие на Институт „Отворено общество“, Будапеща.