По пътя към зрелостта: Оценка на десегрегационния процес, осъществяван от неправителствени организации в България

Автори:
    Емил Коен, д-р Красимир Кънев, Люба Батембергска, д-р Светлана Танчева

Настоящият доклад е отчет за резултатите от проучването на състоянието на неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България, направено от колектив експерти от БХК по поръчка на Ромския образователен фонд (РОф) през периода септември-декември 2007 г. Той е логично продължение на издадените съответно през 2002 г. и 2005 г. предишни доклади, посветени на същата тема: „Първите стъпки: Оценка на неправителствените десегрегационни проекти в шест града на България“ и „Пет години по късно. Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България“.