Правата на човека и дейността на българската полиция

Настоящият доклад на Български хелзинкски комитет (БХК) цели да направи една цялостна оценка на дейността на българската полиция от гледна точка на спазването на правото на живот, на защита от изтезания, нечовешко и унизително отнасяне, както и на правото на свобода на личността. Поводът е специалният проект “Независим мониторинг на дейността на българската полиция”, осъществен съвместно с Фондация “Отворено общество” със съдействието на Дирекцията на националната служба “Полиция”. Тази публикация обаче не се ограничава само до обобщение на наблюденията на БХК в рамките на този проект, а обобщава също така и наблюденията на организацията по проблема полиция и права на човека в продължение на повече от десет години. В изследователската си работа, от която настоящата публикация е резултат, БХК използва и средства от Европейската комисия по проекта “Предотвратяване на изтезанията в затворените институции на Централна и Източна Европа”.