Прозрачност във взаимоотношенията пиар агенции и медии

Автори:
    д-р Красимир Кънев, Орлин Спасов, доц. Георги Лозанов, проф. Снежана Попова, д-р Вяра Ангелова

Проектът “Прозрачност Във взаимоотношенията между пиар агенции и медии” е спонсориран от Демократична комисия (2004 г.). Целта на проекта бе да се направи качествено изследване на проблема, да покаже по-скоро практиките, а не да даде тяхното количествено изражение. Стартът му бе през февруари 2005 г. Изследването приключи през април 2006 г.