Религиозната свобода в България през 2004 г.

Автори:
    Емил Коен, Красимир Кънев, Доротея Младенова

Изданието представлява специален доклад на Фондация “Толерантност” и Българския хелзинкски комитет.

Още от самото си възникване, Фондация “Толерантност” и Български хелзинкски комитет (БХК) следят състоянието на религиозната свобода в България. На тази тема двете организации, съвместно и поотделно, публикуваха редица доклади и представиха становища пред местни и международни организации и форуми.

Тринадесет години след началото на демократичните промени в България продължи да действа Законът за вероизповеданията, приет през 1949 г. в началото на комунистическата диктатура. Този закон установяваше режим, при който вероизповеданията Настоящият доклад е провокиран от приемането на новия Закон за вероизповеданията в България и опитите за неговото прилагане, които доведоха до редица нарушения на правото на свобода на религията. Най-сериозното от тях бе акцията на полицията и прокуратурата от 20-21 юли 2004 г., чиято цел бе да се обедини разделената Българска православна църква (БПЦ) чрез административна принуда. В резултат от нея свещениците на т. нар. “алтернативен синод“ бяха прогонени със сила от храмовете, които заемаха дотогава, а самите храмове бяха предадени на фаворизирания от правителството официален синод. По време на събитията БХК създаде специална група, която събра голямо количество информация от непосредствените участници. Тази информация включваше както устни свидетелства, така и документи. Настоящият доклад е опит да се обобщи тази информация и да се направи оценка на събитията от гледна точка на вътрешно-правните и международно-правните стандарти, гарантиращи правото на свобода на религията и убежденията.