Съдебно преследване на журналистите в България след промените в НК от март 2001 г.

През месеците февруари и март 2001 година Български хелзинкски комитет (БХК) извърши проучване на заведените дела срещу журналисти за обида и клевета. Изследването е част от дейността на БХК по двугодишен проект, с наименование "Практически достъп до демокрация в Централна и Източна Европа". Проектът е международен и е финансиран от Европейската инициатива за демокрация и човешки права.

Предметът на проучването делата срещу журналисти, образувани по повод на обида и клевета след промените в Наказателния кодекс от март 2000 година. Тогава беше премахнато наказанието "лишаване от свобода" за обида и клевета и беше предвидено наказателната отговорност да бъде търсена единствено по частен път, а не както тогава и чрез образуване на производства от прокуратурата. Целта на изследването е да се установи доколко въпросните промени са допринесли за защитата на правото на свобода на изразяване.

Изследването разглежда както наказателните дела, така и гражданските дела срещу журналистите и собствениците на медии за обезщетение за вреди относно обида и клевета.

Изследването включва извършването на анализ на събрана информация за заведените и/или приключели наказателни и граждански дела за обида и клевета от края на март 2000 година до март 2001 година.

Изследването на гражданските и наказателните дела за обида и клевета се провежда на два етапа. Първият етап включва събиране на обща информация за заведени наказателни и граждански дела за обида и клевета срещу журналисти в посочения по- горе период. Вторият етап е свързан с подробно запознаване с някои от делата, насочване на общественото внимание в случаи на установяване на нарушения и предоставяне при необходимост на правна помощ.