Употребата на сила от правоохранителните органи спрямо задържани лица в периода на полицейското задържане и досъдебното производство

Автори:
    Антоанета Ненкова и Женя Иванова

Настоящият доклад е продължение на многогодишната дейност на Български хелзинкски комитет (БХК), посветена на борбата срещу незаконната употреба на сила от полицейски служители в България. Тя започна още от създаването на организацията през 1992 г. На този проблем отделят място всички годишни доклади на БХК. През 2004 г. БХК публикува първото в България системно изследване на дейността на българската полиция през призмата на правата на човека. През 2011 г. БХК започна своята кампания „Полицейското насилие: стоп сега!“. В рамките на кампанията адвокат Маргарита Илиева, правна директорка на БХК, изготви цялостен анализ на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург на осъдителните решения срещу България, свързани с полицейско насилие. През последните няколко години БХК осъществяваше ежегодни анкетни проучвания сред лишени от свобода в няколко затвора с цел изследване на мащабите и динамиката на този феномен, а също и на факторите, които го съпътстват и обуславят. Резултатите от тези изследвания бяха публикувани в годишните доклади на организацията. БХК подпомогна и продължава да подпомага с правна помощ жертви на полицейско насилие както пред правораздавателните органи в България, така и пред Европейския съд по правата на човека.

Настоящото изследване е най-мащабното в историята на БХК по темата за полицейското насилие. Във фокуса са неговите ефекти върху най-типичните му жертви и съчетава количествените и качествените методи. В рамките на два месеца – май-юни 2015, екип от изследователи на БХК проведе проучване във всички затвори на територията на страната. Интервюирани с а с амо определен профил затворници – осъдени лица с влязла в сила присъда, чиито досъдебни производства са започнали след януари 2014 г. Целта на изследването бе преди всичко да се установят мащабите на употребата на сила от полицейски служители спрямо лица, които влизат в контакт с тях като заподозрени за извършени престъпления и като обект на наказателни обвинения. Същевременно изследването търсеше да установи зависимостите на употребата на сила от полицейски служители с достъпа до адвокатска защита на заподозрените/обвиняемите, тяхната етническа принадлежност, пол, възраст, тежест на обвинението и място на изтърпяване на наказанието. От изключително значение бе изследването на контекста на употребата на сила. Този аспект на проблема бе изследван както с количествени, така и с качествени методи.