За следствените арести отново

Автори:
    Станимир Петров, Георги Банков, Мина Димитрова и Красимир Кънев

Български хелзинкски комитет наблюдава положението с правата на човека в системата на следствените арести в България от пролетта на 1999 г. Тогава за пръв път изследователи на организацията бяха допуснати до арестните помещения и в продължение на около две години извършиха посещения във функциониращите тогава 75 ареста. През септември 2001 г. изследването приключи с публикация, озаглавена “Следствените арести в България”. В нея бе анализирано състоянието на правата на лицата, настанени в следствените арести и бяха отправени препоръки към отговорните държавни институции за съобразяване на условията в арестите с международните стандарти за третиране на лишените от свобода.

В периода от юни до октомври 2004 г. изследователите на БХК д-р Георги Банков, Станимир Петров, Славка Кукова, Ванина Николова и Мила Боянова извършиха повторно изследване на системата чрез посещения на функциониращите 51 ареста. Там те се запознаха с материалните условия и с документацията по задържането. В хода на посещенията те също така интервюираха отговорните длъжностни лица. За съжаление, българското законодателство все още робува на остарели принципи и не допуска интервюта на представители на организации за защита на човешките права с неосъдени лица. За да преодолеят този недостатък на системата, в края на проекта изследователите на БХК проведоха интервюта насаме с осъдени лица в местата за лишаване от свобода в България, които около времето на наблюдението са се намирали в някои от следствените арести. На тях, в една сравнително спокойна обстановка им бяха задавани въпроси, свързани с материалното състояние, отношението на персонала, храната, медицинското обслужване, заниманията и дисциплинарната практика по време на тяхното пребиваване в следствените арести.