Защитени ли са българските журналисти по обвинения за обида и клевета?

През месеците февруари и март 2003 г. Български хелзинкски комитет (БХК) извърши второ проучване на заведените дела срещу журналисти, редактори и издатели за обида и клевета. Изследването е част от дейността на БХК по едногодишния международен проект “Декриминализация на обидата и клеветата”. Проектът е финансиран от Пакта за стабилност на Европейския съюз.

Изследването бе проведено благодарение на мрежа от 22 изследователи-журналисти. За целите на изследването и в съответствие с броя на изследователите територията на страната беше разделена на 22 района. Издирването на дела срещу журналисти и издатели относно клевета и обида ставаше чрез проверки в местните редакции и съдилища. Информация за тях изследователите събираха като попълваха въпросници.

Настоящето изследване е продължение на първото изследване на заведените дела срещу журналисти за обида и клевета, което беше проведено през 2001 г. За това при анализа на данните е направена съпоставка с първото изследване.