Разказът на един мъж с психическо заболяване (Общество "Адаптация" представя "Животът на невидимите хора").