Донори

Българският хелзинкски комитет е благодарен за подкрепата на следните донори:

European_Commission.svg_708x179_pad_478b24840a

Европейска комисия

Европейската комисия подкрепя различни направления от дейностите на БХК от години, в това число проекти в областта на превенция на малтретиране в затворените институции, достъп до правосъдие. През 2012 г. Комисията подкрепя работата на няколко партньорски европейски организации, в това число и на БХК, по проект за подкрепа на жертви на престъпления и изследване на наказателния процес.
logo_708x179_pad_478b24840a

Агенцията за основни права на Европейския съюз (FRA)

Агенцията за основни права на Европейския съюз е консултативен орган на Европейския съюз, създаден през 2007 г. с цел да предоставя на институциите, органите и службите на държавите-членки информация и данни за правозащитната ситуация в тези страни. БХК работи с Агенцията от 2008 г. като изготвя сравнителни тематични правни изследвания по определени теми, зададени от Агенцията.
unhcr_708x179_pad_478b24840a

Върховен комисариат за бежанците на ООН

Върховният комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) е агенцията на ООН, която координира глобалните действия по международната закрила на бежанци и разрешаването на бежански проблеми. ВКБООН подкрепя дейностите на бежанската програма на БХК от 1994 г., като дарението на агенцията представлява 60% от дарението за тази програма.
flyktingfonden_en_708x179_pad_478b24840a

Европейски бежански фонд

Eвропейският бежански фонд на Европейската комисия е част от общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци. От 2010 г. фондът подкрепя дейности на Програмата на БХК за бежанци и мигранти по предоставяне на правна помощ на кандидати за убежище в страната по време на производство за предоставяне на закрила.
open-society_708x179_pad_478b24840a

Институт "Отворено общество"

Институт„Отворено общество“, със седалище в Ню Йорк и европейски офиси в Брюксел, Лондон и Берлин, финансира някои от основните дейности на БХК – институционална подкрепа, правна помощ и медийно застъпничество – от 1997 г. През 2009 г. към тази подкрепа се присъедини и Фондация „Оук“. От началото на 2009 г. ИОО Будапеща подкрепя и дейности на БХК в затворените институции.
oak-found_708x179_pad_478b24840a

Фондация "Оук", Швейцария

Фондация „Оук“ е международна фондация, базирана в Женева. Фондацията подкрепя дейности в областта на опазване на околната среда, борбата с бездомничеството, защитата на правата на човека, правата на децата, права на жените и равнопоставеност в достъпа до образование. От 2009 г. фондацията съфинансира дейностите на БХК за институционална подкрепа, правна помощ и застъпничество.
leon-levy_708x179_pad_478b24840a

Фондация "Лион Ливай"

Фондация „Лион Ливай“ е частна фондация, основана през 2004 г. в САЩ. Фондацията подкрепя дейности основно в сферата на археологията, изкуството, културата и научните изследвания. БХК попадна в полезрението на Фондацията вследствие на застъпническите си дейности срещу разрушаването на ромски жилища през 2006 г., откогато Фондацията започна да подкрепя работата на Правната програма на БХК.
mdac-logo_708x179_pad_478b24840a

Ментал дисабилити адвокаси сентър - Будапеща (MDAC)

MDAC e неправителствена организация, регистрирана в Будапеща, която работи в подкрепа на правата на хората с умствени, психически или емоционални разстройства в Европа и Централна Азия. В периода 2004 – май 2012 г. MDAC работи в партньорство с Правната програма на БХК в изпълнението на проект в защита на хора с умствени и/или психически проблеми.