Кандидатстване за адвокат/супервайзър

Кандидатурите се подават В ПИСМЕНА ФОРМА – лично или по пощата с обратна разписка (БЕЗ ИМЕЙЛ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ!)

Адрес за подаване на кандидатура: София 1000, ул. "Узунджовска" № 1, етаж 3

Лице за контакт при предаване на кандидатура: Илиана Савова