В България, в нарушение на международното и вътрешното законодателство, властите въдворяват потърсилите закрила в затворени полицейски институции, лишавайки ги от тяхното основно човешко право – правото на свобода.

През 2011 г. в полицейските центрове за задържане в България бяха затворени 588 бежанци, търсещи закрила.
От тях 64 бяха деца.

Това е не само незаконно. Това е нехуманно.
Променете го. Подпишете петицията.

Това е не само незаконно. Това е нехуманно.

Бежанците заслужават закрила, не затвор

Продукция: БХК, Музика: Мая Попова

Свързани кампании

През 2013 г. властта продължи с опитите си за ограничаване на основни човешки права на хората, търсещи закрила в България, включително и чрез законодателни промени, срещу които БХК се възпротиви и отново призова обществото да се включи в петиция чрез кампанията "Не нарушвайте правата на бежанците".

Пикът на хора, потърсили закрила в България през 2013 и 2014 г., породи и пик на ксенофобията, речта на омразата и ръст на расово обусловените случаи на насилие сред българското общество, на които Българският хелзинкски комитет отвърна с кампанията "Запознай се с бежанците". Вижте подробности.