Кои сме ние

Акцент в работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи: децата, жените, хората в неравностойно положение, малцинствата, лишените от свобода.