Какво правим

Основните дейности на БХК са наблюдението на състоянието на правата на човека в България, застъпничеството пред властите за подобряване на практиките и законите, засягащи правата на човека, както и защитата на тези права с правни средства чрез стратегически дела пред националните и международните юрисдикции. Организацията също така издава различни публикации, дава експертни становища на различни институции и организира събития и обучения.