Правна помощ


В отделни, подбрани случаи, Правната програма на БХК предоставя правна помощ на жертви на нарушения на основни човешки права. Правната помощ се изразява в правни консултации или представителство от упълномощен адвокат пред българските съдилища и други институции, както и пред Европейския съд по правата на човека и други наднационални органи. За да се запознаете с условията за предоставяне на безпатна правна помощ, кликнете тук. За да заявите такава помощ, попълнете формата по-долу и натиснете на бутона „Изпрати молба“.