Управление

Органи на управление на БХК са общото събрание и избран от него управителен съвет.

Общото събрание взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на комитета. То се състои от всички членове на БХК. Членовете на Общото събрание на БХК са: Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Виктор Лилов, Вълко Станев, Георги Банков, Георги Тошев, Десислава Симеонова, Димитрина Петрова, Донка Панайотова, Илиана Савова, Калина Бозева, Кирил Иванов, Красимир Кънев, Милена Моцинова-Бръчкова, Рамадан Кехайов, Стана Илиев, Яна Бюрер Тавание, Росица Атанасова.

Управителният съвет на организацията се избира от общото събрание измежду членовете му за срок от две години. Той ръководи работата по цялостната дейност на БХК. Членовете на съвета, избрани от Общото събрание на 15 март 2018 г., са:

  • Красимир Кънев, председател на УС
  • Виктор Лилов, зам.-председател
  • Димитрина Петрова
  • Стана Илиев
  • Вълко Станев