Управление

Органи на управление на БХК са общото събрание и избран от него управителен съвет.

Общото събрание взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на комитета. То се състои от всички членове на БХК. Членовете на Общото събрание на БХК са: Адела Качаунова, Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Виктор Лилов, Вълко Станев, Георги Банков, Деница Любенова, Димитрина Петрова, Донка Панайотова, Илиана Савова, Калина Бозева, Красимир Кънев, Надежда Цекулова, Нели Кочева, Радослав Стоянов, Рамадан Кехайов, Росица Атанасова, Стана Илиев, Яна Бюрер Тавание.

Управителният съвет на организацията се избира от общото събрание измежду членовете му за срок от две години. Той ръководи работата по цялостната дейност на БХК. Членовете на съвета, избрани от Общото събрание на 28 март 2024 г. (мандат март 2024 – март 2026 г.), са:

  • Адела Качаунова, съпредседателка на УС
  • Радослав Стоянов, съпредседател на УС
  • Росица Атанасова, зам.-председател
  • Стана Илиев
  • Виктор Лилов