Цели и дености по проекта
ЦЕЛИ:  
  • Да провокира задълбочена дискусия за необходимостта от ефективни механизми за по-бърза и единна реакция, за по-голяма решителност в действията и за преодоляване на инертността в защита на малцинствата, с акцент върху превенцията и противодействието на престъпленията от омраза.
  • Да засили капацитета на отговорните държавни институции и на неправителствения сектор, да сподели добри практики в противодействие на престъпленията от предразсъдъци, ксенофобията и други форми на нетолерантност от опита на България и Швеция.
  • Да насърчи сътрудничеството и да повиши взаимното доверие между държавата, гражданското общество и засегнатите общности, в унисон с препоръките на международните органи към България.
  • Да повиши нетърпимостта към престъпленията от омраза и нетолерантност, като ги направи по-видими за обществото. 
ДЕЙНОСТИ:  
  • Обмяна на опит и добри практики в Швеция за 10 представители на български държавни институции и на граждански организации при работното посещение в Стокхолм през март 2020 г. 
  • Провеждане на серия от публични дискусии – 11 регионални и 1 национална, организирани от БХК и партньорската организация в България – Амалипе. Регионалните срещи са в Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Пловдив, Кърджали, Разград, Сливен, Шумен. Националната дискусия е в София.
  • Комуникационна кампания, насочена към широката публика по темите за дискриминация, слово и престъпления от омраза. 
 

Проблемът с разпознаването, разпространението, законодателството и практиката за борба с престъпленията, подбудени от предразсъдъци в България, е изключително сериозен. Той засяга голям брой уязвими хора, които стават жертви на разнообразни форми на престъпна дейност, мотивирана от различни по вид и дълбочина предразсъдъци. Тези престъпления достигат рядко до вниманието на правоприлагащите органи, а когато достигнат, остават много често ненаказани. Както законодателната рамка за борба с тях, така и стандартите за тяхното разследване и наказване в България са дефицитни.

Сайт на проекта NO HATE

Всички доклади, видео, фото галерии, истории и материали, изготвени по проекта, можете да откриете на официалната му страница nohate.bghelsinki.org 

Войводиново 360 VR: "Влез в обувките на Ганка"

Какво е да загубиш дома си за една нощ? Къде ще отидеш? Видеото "Влез в обувките на Ганка" разказва историята на едно от семействата от село Войводиново, прокудени от домовете си в нощта на 6 януари 2019 г. Десет месеца по-късно семейството на Ганка все още е без дом, въпреки че Европейският съд по правата на човека разпореди спешни мерки до държавата те да бъдат настанени веднага в общински жилища.

Майкъл О’Флеърти: “Инвестирайте в гражданското общество”

Директорът на Агенцията на Европейския съюз за основните права Майкъл О’Флеърти се обърна към гражданското общество на България с насърчителни думи. Поводът бе конференцията “NO HATE-BG: Заедно в защита на малцинствата от престъпления от омраза”, на която той бе специален гост-лектор.

Хомофобията убива

Като част от проекта No Hate разказахме във видео за трагичната смърт на Михаил Стоянов и невъзможността за адекватно наказание на убийците му в условията на българската правова система. Михаил Стоянов, студент по медицина, беше убит през 2008 г. в Борисова градина, след зверски побой от група непознати, които впоследствие се оправдаха и дори се хвалеха, че така прочиствали парка от хомосексуалисти. Наказателният кодекс на България обаче и досега не дефинира и не признава хомофобските подбуди за престъпление като отегчаващ фактор.

Доклади

В рамките на проекта бяха изготвени докладите
 
Престъпления, подбудени от предразсъдъци (бг/en)
 
и 
 
Малцинствата в България – лесни за омраза
 
Достъпни за безплатно сваляне от сайта nohate.bghelsinki.org