Каква е ролята на БХК
С настоящата инициатива ние искаме да подпомогнем успешното приключване на реформата в пенитенциарната сфера в България и да подобрим прилагането на международните стандарти за правата на човека в арестите и затворите. За целта екип на БХК:
  • ще извърши многостранна оценка на реалния ефект от практическите и законодателните мерки, предприети от правителството след решението „Нешков и други срещу България“;
  • ще набележи съществуващите слабости и дефицити и ще очертаем сферите, в които реформата трябва да се продължи, за да бъдат изпълнени общите мерки на Европейския съд;
  • ще предложи трайни стратегически решения за пълното изпълнение на решенията на Европейския съд по отношение на арестите и затворите.

Дейностите по проекта включват:

  • Мониторинг на местата за лишаване от свобода, който ще документира и оповести нарушения на човешките права в затворените институции;
  • Застъпничеството с българските власти и пред международните органи, което ще допринесе за поощряване на реформата в местата за лишаване от свобода;
  • Водене на стратегическите дела от името на жертви на нарушения, чрез които ще се атакуват структурни проблеми;
  • Провеждане на пилотни обучения в затворите, което ще овласти лишените от свобода и ще активизира техния потенциал за самозастъпничество;
  • Обучения на адвокати, които да развият и подобрят практиката си при защитаване на правата на лишените от свобода.

Правата на човека в местата за лишаване от свобода са обект на защита от БХК още от самото създаване на сдружението през 1992 г.

Посетете сайта на Реформа в затворите

Като част от проекта бе създаден специализираният сайт prisonreform.bg. Освен да проследява развитието и дейностите по проекта, идеята на сайта е да се превърне в основен източник на информация за хода на реформата в пенитенциарната сфера и отправна точка по въпросите на правата на лишените от свобода в услуга както на специалисите в пенитенциарната сфера, така и на самите арестанти и затворници и техните близки. 

Данните за 2019 г. са на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Данните за 2019 г. са на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Данните за 2019 г. са на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Данните за 2019 г. са на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Данните за 2019 г. са на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Данните за 2019 г. са на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Проектът “Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 179 310 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“ е подобряване прилагането на международните стандарти за правата на човека в пенитенциарната сфера в България.

Фонд Активни граждани България: https://www.activecitizensfund.bg/