Застъпническа среща в София

Застъпническа среща ще се проведе в София на 29.05.2024 г.

Коалиция от неправителствени организации ще проведе серия от застъпнически срещи на тема противодействие на нетолерантността, речта на омразата и престъпленията, подбудени от предразсъдъци.
Събитията, които ще се проведат в пет региона на страната, както и в София, са инициирани от Българския хелзинкски комитет, с ключовия принос на  пет партньорски неправителствени  организации. Те ще се проведат в:

Събитията са в рамките на проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (ЕQUALTOGETHER), който обединява граждански организации на уязвими общности в България и Швеция.

Сред ключовите цели на проекта са:

- Засилено докладване, от страна на граждански организации, на речта на омразата, престъпления от предразсъдъци и дискриминация чрез специална платформа, създадена в рамките на проекта: https://www.equal.bg/. През 2023 г. партньорите докладваха 89 инциденти от омраза.
- Диалог с българските местни и национални власти във връзка с дискриминацията, пред които са изправени етническите и ЛГБТИ общности, както и за неизпълнени задължения или дефицити в прилагането на законодателството за престъпленията с дискриминационни подбуди („от омраза“).

В дневния ред на застъпническите срещи с централни публични власти акцент е поставен върху:

- необходимите мерки за последователно и системно прилагане на действащото законодателство по проблемите на престъпленията с дискриминационен елемент;
- необходими промени в превенцията на бездомността при принудителното изваждане или изземване на имоти с фокус върху евикции на роми, които обитават неформални жилища или  жилища, които са обитавани в условия на правна несигурност;
- проблеми, идентифицирани в хода на изпълнението на проекта и реализацията на регионални застъпнически кампании в Бургас, Видин, Кюстендил, Разград, София и Сливен, и които са свързани с поне едно от следните явления – нетолерантност, дискриминация, реч на омразата или престъпления, подбудени от предразсъдъци.

...............

Събитията се организират в рамките на проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER). Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021 – 2027) и се изпълнява от консорциум, координиран от Български хелзинкски комитет в партньорство със сдружение „Организация ДРОМ“, сдружение „Асоциация ИНТЕГРО“, Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение, Ромска академия за култура и образование, Младежка ЛГБТ организация Действие.

Изразените възгледи и мнения са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската комисия. Европейският съюз или Европейската комисия не носят отговорност за тях.