200 млн. лв. ще бъдат вложени в изграждането на защитени жилища

Не по-малко от двеста милиона лева от еврофондовете ще бъдат вложени в следващите три-четири години за защитени жилища и центрове от семеен тип за деца лишени от родителски грижи, които ще бъдат изведени от социалните домове. Това каза във Велико Търново министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, съобщава БНР.

"От края на миналата година в България реално е в ход изключително мащабна програма за т.нар. деинституционализация - процес на извеждане на деца от институции. Става дума за хиляди деца, става дума за стотици институции, над 130. За цялата деинституционализация ще бъде изразходена сума не по-малко от 200 млн. лева", посочи министър Дончев.
Средствата ще дойдат от три оперативни програми. По ОП "Регионално развитие" ще бъдат финансирани голяма част от инвестициите, свързани с изграждането или рехабилитацията на местата, където ще се предлагат алтернативните социални грижи, защитени жилища и центрове за настаняване от семеен тип.
Средствата от ОП "Развитие на човешките ресурси" ще се използват за самите социални услуги, свързани с цялата програма за деинституционализация.
Има и осигурени средства по ОП "Развитие на селските региони", тъй като е поет ангажимент да се затворят социалните домове в общини - бенефициенти по тази програма.
Министър Томислав Дончев посети детските домове във Велико Търново и в село Балван, които са модернизирани с два милиона лева от Европейския фонд за регионално развитие.

Източник: Cross-bg